Jumat, 23 Februari 2024 | MasjidRaya.comTentang Kami | Kontak Kami
MasjidRaya.commedia silaturahmi umat
Inspirasi
Ibrah

Hikmah Kelembutan

Sabtu, 26 Maret 2022
Ilustrasi

MasjidRaya.com - Pada suatu hari seorang pemuda yang sedang dalam keadaan darah mudanya bergelora datang menemui Rasulullah SAW. Tiba-tiba ia berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku melakukan perzinaan!"

Para sahabat tentu saja amat marah mendengar kelancangan anak muda itu. Namun Rasulullah menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Beliau minta kepada semua yang hadir di majelis itu supaya tenang. Kemudian beliau meminta kepada anak muda itu agar maju mendekatinya. Beliau menghadapinya seperti seorang guru menghadapi muridnya, atau seorang dokter menghadapi pasiennya.

Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, apa yang kau inginkan?"

Pemuda itu menjawab dengan perkataan yang sama, "Ya Rasulullah, izinkan aku melakukan perzinaan...!"

Rasulullah tidak mengiyakan dan juga tidak melarang keras tindakannya, tetapi beliau bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, sukakah kamu kalau perbuatan itu terjadi pada ibumu?"

Si pemuda terhentak dan menjawab tegas, "Tentu tidak, ya Rasulullah."

Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu senang bila perbuatan itu dilakukan oleh saudara perempuanmu?"

Pemuda itu menjawab lagi, "Tidak, ya Rasulullah."

Sekali lagi Rasulullah bertanya dengan lembut, "Atau apakah kamu ridlo bila perbuatan itu terjadi atau dilakukan oleh saudara ibu atau saudara ayahmu?"

Pemuda itu diam, tertunduk sejenak, dan kemudian dia berkata kepada Rasulullah dengan perasaan sedih dan menyesal, "Ya Rasulullah, doakanlah aku..." maka Rasulullah langsung mendoakannya, ucapnya: "Ya Allah, lindungilah farjinya, sucikanlah kalbunya, dan ampunilah dosanya."

Pemuda itu berkata, "Ketika aku keluar dari majelis itu, rasanya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih aku cintai lebih dari cintaku kepada Rasulullah SAW."* abu ainun/"Hiburan Orang Mukmin" - masjidraya.com


KATA KUNCI:

BAGIKAN
BERI KOMENTAR